Kennel Myhappiness

Suomen Kennelliitto myöntää palkinnon ansiokkaasta kasvattajatyöstä, kenneltyön on oltava kasvattajasitoomuksen mukaista, moitteetonta ja esimerkillistä.

Finska Kennelklubben beviljar priset för förtjänstfullt uppfödningsarbete. Uppfödarens verksamhet ska vara oklanderigt och exemplariskt i enlighet med uppfödarförbindelsen.